Tổng công ty ĐSVN tổ chức Hôi nghị giao ban SXKD tháng 4-2014

Tổng công ty ĐSVN tổ chức Hôi nghị giao ban SXKD tháng 4-2014: Tập trung nâng cao sản lượng vận tải hàng hóa .

Ngày 28/3/2014, Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN Nguyễn Đạt Tường đã chủ trì Hội nghị giao ban sản xuất tháng 4 và quí I/2014 qua hệ thống điện thoại truyền hình 5 khu vực: Hà Nội, TP. HCM, Nha Trang, Đà Nẵng và Vinh. Đồng chí Trần Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên và đại diện lãnh đạo Đảng ủy ĐS, Công đoàn ĐS và Đoàn TNĐS tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị đã tiến hành công bố và triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc sắp xếp, tổ chức lại khối vận tải: Nghị quyết số 04-14/NQ-HĐTV ngày 21/3/2014 tại phiên họp lần thứ 2 tháng 3/2014 của Hội đồng thành viên; Quyết định số 274/QĐ-ĐS ngày 21/3/2014 về việc phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại các công ty vận tải ĐS trong Tổng công ty ĐSVN; Quyết định số 275/QĐ-ĐS ngày 21/3/2014 về phê duyệt phương án chấm dứt hoạt động của Liên hiệp sức kéo ĐS – chi nhánh Tổng công ty ĐSVN; Quyết định số 278/QĐ-ĐS ngày 21/3/2014 về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Vận tải hàng hóa ĐS về Tổng công ty ĐSVN; Quyết định số 279/QĐ-ĐS ngày 21/3/2014 về việc chấm dứt hoạt động của Liên hiệp Sức kéo ĐS.
Kể từ ngày 1/4/2014, tổ chức mới của khối vận tải ĐS chính thức hoạt động.

419

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2014, doanh thu vận tải đạt 373,4 tỷ đồng, đạt 97,4% KH, bằng 97,4% so với cùng kỳ. Quí I/2014 doanh thu vận tải đạt 1.016,1 tỷ đồng, bằng 102,9% so với cùng kỳ;

Tổng công ty đã tổ chức tổng kết đợt vận tải Tết Giáp Ngọ 2014. Theo đó, toàn ngành đã hoàn thành tốt công tác phục vụ vận chuyển hành khách dịp Tết, với nhiều thay đổi tích cực so với năm trước, đảm bảo an toàn, hiệu quả được người dân ghi nhận, doanh thu có tăng trưởng so với cùng kỳ 2013.

Trong tháng 3, Tổng công ty tiếp tục khẩn trương thực hiện Đề án tái cơ cấu, bảo đảm tiến độ đề ra. Đã tập trung thực hiện công tác sắp xếp, tổ chức lại khối vận tải. Công tác chuẩn bị cho hoạt động SXKD vận tải theo mô hình mới được tập trung thực hiện. Đã ban hành phương án sản xuất kinh doanh vận tải ĐS theo mô hình tổ chức mới và các quy định, quy chế kèm theo.

Tổng hợp quý I, giá trị tổng sản lượng toàn Tổng công ty đạt 1.922,7 tỷ đồng, bằng 96,7% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 1.868,0 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ, đặc biệt là doanh thu khối XDCB, QLCS KCHTĐS tăng trưởng cao so với Nghị quyết Hội đồng thành viên đề ra. Đời sống và việc làm cho người lao động cơ bản được đảm bảo, thu nhập bình quân đạt 5,417 triệu đồng/người/tháng, bằng 100,18% so với cùng kỳ.

Về công tác ATGTĐS, Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn, nhất là sau các sự cố đặc biệt nghiêm trọng và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn GTĐS trong thời gian chuyển đổi mô hình tổ chức, nên tình hình an toàn giao thông ĐS về cơ bản được đảm bảo. Trong quí I số vụ tai nạn giảm 6,9%, số người bị chết đều giảm 23,3% so với cùng kỳ. số người bị thương bằng so với cùng kỳ. Sự cố chạy tàu do chủ quan giảm nhưng sự cố chạy tàu do khách quan tăng so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, trong tháng đã hoàn thiện điều chỉnh Chiến lược phát triển GTVT ĐS đến năm 2020, tầm nhìn 2050 theo chỉ đạo của Chính phủ; Tiến hành rà soát tình hình vốn và tình hình triển khai thực hiện các dự án của Tổng công ty. Trong tháng, Bộ GTVT đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập Dự án cải tạo 10 ga đoạn Nha Trang – Sài Gòn; Tiếp tục triển khai công tác xây dựng Đề án tổ chức quản lý, bảo trì, kinh doanh KCHT ĐS; Hoàn thành việc lựa chọn thiết bị vệ sinh và tiến hành xây dựng kế hoạch đấu thầu Dự án “Lắp đặt thiết bị xử lý chất thải sinh hoạt trên các toa xe khách của Tổng công ty ĐSVN”. Ban hành “Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2014 – 2015” của Tổng công ty ĐSVN”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Trần Ngọc Thành nêu rõ Tổng công ty đang triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc đúng lộ trình Đề án tái cơ cấu. Hiện đang tập trung ổn định khối vận tải theo mô hình tổ chức mới, sau đó sẽ tập trung xây dựng Đề án quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng ĐS. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ cần quan tâm hiện nay là nhanh chóng ổn định bộ máy, tổ chức, ổn định tư tưởng của CBCNV trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại khối vận tải; đồng thời có các biện pháp quyết liệt, linh hoạt trong điều hành, chỉ đạo SXKD vận tải nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả. Đặc biệt, cần quan tâm bảo đảm công tác an toàn về mọi mặt trong giai đoạn hiện nay và quán triệt chủ trương khi thực chuyển đổi khối vận tải là an toàn và tiết kiệm.

Sau khi nghe đại biểu các đơn vị phát biểu, Tổng giám đốc Nguyễn Đạt Tường đã kết luận, bên cạnh những kết quả khả quan trên các lĩnh vực SXKD khác thì trong tháng 3 và quí I/2014 Tổng công ty đã tích cực khẩn trương thực hiện tái cơ cấu theo đúng lộ trình, trong đó tập trung cho việc sắp xếp, tổ chức lại khối vận tải. Về SXKD vận tải, các đơn vị đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên nhiều chỉ tiêu vẫn chưa đạt kế hoạch.

Sự chủ động trong tìm kiếm giải pháp khắc phục sự sụt giảm sản lượng còn hạn chế trong khi thời gian tới áp lực sẽ là rất lớn, nhất là sau khi tổ chức mới khối vận tải đi vào vận hành. Công tác ATGTĐS thực hiện tốt. Đối với nhiệm vụ tháng 4/2014, đồng chí Tổng giám đốc yêu cầu tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tái cơ cấu và một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Các công ty VTHKĐS Hà Nội, Sài Gòn cần đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao sản lượng hàng hóa, đồng thời cần chủ động chuẩn bị các phương án phục vụ vận tải dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và dịp hè 2014.

Trong đó phải hết sức lưu ý nâng cao chất lượng phục vụ trên tàu, dưới ga; tăng cường kiểm soát chất lượng sửa chữa bảo dưỡng toa xe ra vận dụng; các xí nghiệp đầu máy cần tổ chức thử hãm đúng qui trình, kiểm soát nâng cao chất lượng sửa chữa đầu máy; các ban quản lý dự án lưu ý kiểm soát chặt chẽ qui trình, thủ tục theo qui định. Liên quan đến ban quản lý các dự án ĐS, hiện nay Tổng công ty đang tích cực triển khai các nội dung công tác theo chỉ đạo của Bộ GTVT.

Cuối cùng, đồng chí Tổng giám đốc nhấn mạnh, nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là bảo đảm an toàn về mọi mặt, trong đó có ATGTĐS, do vậy từ Tổng công ty đến các đơn vị cần đặc biệt quan tâm, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh và làm tốt công tác an toàn theo đúng chức năng nhiệm vụ.

Bài Viết Liên Quan